• Individualių namų statybų valdymas
  • Komercinių pastatų statybų valdymas
  • Daugiabučių namų statybų valdymas

Dirbant statybos srityje mums pavyko sukurti, Statybos valdymo sistema kuri leidžia Užsakovui sutaupyti pinigus ir laiką. Užsakovo interesų atstovavimui mes skiriame daugiausiai pastangų, taip užtikriname sėkmingą projektų vykdymą visuose etapuose nuo sklypo įsigijimo, namo idėjos, statybos leidimo gavimo iki namo pripažinimo tinkamu naudoti ir visa tai padaryti pagal užsakovo keliamas užduotis bei numatytą biudžetą bei terminą.

Statybos valdymo sistema tai:

Žemės sklypo įvertinimas;
Užsakovo poreikių apibendrinimas
Projektinių idėjų pateikimas
Sąmatos sudarymas;
Statybos leidimo gavimas;
Statybos dalyvių pareigų, užduočių paskirstymas, techninė priežiūra;
Bendras statybos darbų atlikimas, koordinavimas;
Projekto autorinė priežiūra ir statybos eigoje projekto koregavimas pagal esamą situaciją ir užsakovų reikalavimus;
Atliktų darbų kokybės kontrolė;
Medžiagų kokybės užtikrinimas;
Statybos paslaugų ir įrangos kainos kontrolė;
Statybos užbaigimas, pridavimas statybos inspekcijai;
Pastato įregistravimas registrų centre.

Statybos valdymas – veikiame kaip užsakovo įgaliotinis, valdantis statinio statybą, organizuojantis statinio statybos ir su ja susijusių kitų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių darbus, kuriuos atlieka jos pasamdyti fiziniai ar juridiniai asmenys.